Campanie ”Mașină la Schimb pe perioada reparației RCA”

Campanie ”Mașină la Schimb pe perioada reparației RCA”

Termeni și Condiții Campanie ”Mașină la Schimb pe perioada reparației RCA”
Organizator: BEDA IMPEX SRL, RO 9119863, J15/44/1997, Adresă: Bulevardul Eroilor 26, Târgoviște 130115, denumit în continuare “Beda Impex” sau “Service-ul”.

1.⁠ ⁠Descrierea Campaniei

Beda Impex oferă clienților săi posibilitatea de a beneficia de o mașină la schimb pe perioada reparației autoturismului avariat în urma unui accident pentru care vinovat este un terț asigurat RCA.

2.⁠ ⁠Condiții de Participare

Pentru a beneficia de campanie, clienții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să fie păgubiți în urma unui accident auto pentru care vinovat este un terț asigurat RCA.
Să efectueze reparația autoturismului avariat la Beda Impex.
Să prezinte toate documentele necesare, conform punctului 4.
3.⁠ ⁠Durata Campaniei

Campania se desfășoară pe o perioadă nedeterminată, până la anunțul contrar din partea Beda Impex.

4.⁠ ⁠Documente Necesare

Pentru a beneficia de mașina la schimb, clienții trebuie să prezinte următoarele documente:

Notă de constatare emisă de asiguratorul vinovat.
Deviz de reparație (Audatex) emis de Beda Impex.
Copie poliță RCA vinovat.
Copie CI vinovat.
Copie amiabilă sau Proces Verbal Poliție.
Copie talon, copie permis auto, copie buletin păgubit.
Împuternicire din partea proprietarului în cazul în care există alt utilizator al mașinii.
Document intrare / ieșire service (dacă este cazul).

5.⁠ ⁠Modalitatea de Acordare a Mașinii la Schimb

Mașina la schimb se acordă după confirmarea de la asigurator, obținută de către Beda Impex.
Perioada maximă pentru care se poate acorda mașina la schimb este de 30 de zile, conform legislației în vigoare, calculată de la data eliberării Notei de Constatare.
Pentru autoturismele nedeplasabile, mașina la schimb se acordă din momentul intrării în service până la finalizarea reparației, dar nu mai mult de 30 de zile.
Pentru autoturismele deplasabile, perioada de acordare a mașinii la schimb se calculează în funcție de devizul Audatex (la fiecare 4 ore de manoperă = 1 zi vehicul de înlocuire).
În cazul daunelor totale economice, perioada de acordare a mașinii la schimb se calculează de la data avizării daunei și data la care asiguratorul RCA înaintează oferta de despăgubire.

6.⁠ ⁠Obligațiile Clientului

Să respecte termenii și condițiile prezentului regulament.
Să prezinte toate documentele necesare în original și copie.
Să se asigure că deține o asigurare RCA valabilă pentru mașina la schimb.
Să restituie mașina la schimb la data și ora stabilite, în aceeași stare în care a fost primită.

7.⁠ ⁠Limitarea Răspunderii

Beda Impex nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune produse mașinii la schimb pe perioada utilizării acesteia de către client.
Beda Impex nu garantează disponibilitatea permanentă a mașinilor la schimb.

8.⁠ ⁠Dispoziții Finale

Participarea la campanie presupune cunoașterea și acceptarea integrală a prezentului regulament.
Beda Impex își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul regulament, afișând modificările pe site-ul propriu: https://bedaimpex.ro
Pentru mai multe detalii despre campanie, vă rugăm să contactați Beda Impex la numărul de telefon 0345.100.051/ 52 /53 sau la adresa de email [email protected].