Denumirea/Obiectul și locul de prestare a serviciilor: Consultanta la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță în managementul proiectului.

INVITATIE DE PARTICIPARE

Solicitant privat: BEDA IMPEX SRL
Adresă sediu social: Municipiul Târgovişte, Bulevardul EROILOR, Nr. 26, Judet Dâmboviţa
Cod unic de înregistrare: RO 9119863
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J15/44/1997
Telefon: 0729.292.312
E-mail: [email protected]
Persoana de contact: Dedu Cristina

Procedura de achiziție: Procedura competitivă aplicabilă solicitanților privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 08.08.2016, cu modificările si completările ulterioare.

Denumirea/Obiectul și locul de prestare a serviciilor: Consultanta la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță în managementul proiectului. Serviciile vor fi prestate la sediul solicitantului din Municipiul Târgoviște, Bulevardul EROILOR, Nr. 26, Judet Dâmboviţa si la adresa firmei de consultanta.

Tipul și durata contractului: contract de servicii, durata contractului: de la data semnării acestuia și pana la finalizarea implementării proiectului ce va fi depus in cadrul Programului Regional SUD-MUNTENIA 2021 – 2027.

Valoarea estimată: 980.000,00 lei fără TVA. Prețul contractului nu se ajustează.
Serviciile de consultanta vor fi plătite numai in situația in care proiectul este aprobat pentru primirea finanțării nerambursabile in cadrul Programului Regional SUD-MUNTENIA 2021 – 2027, Prioritatea P1- O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectivul Specific RSO 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR), Operațiunea B – Intensificarea creșterii sustenabilă și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia, Apelul de proiecte cu numărul PRSM/ID/1/1/1.3/B.

Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: 04.09.2023, ora 1200 la adresa: Municipiul Târgoviște, Bulevardul EROILOR, Nr. 26, Judet Dâmboviţa.

Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici in legătura cu participarea la procedura: Operatorii economici trebuie sa îndeplinească toate cerințele prevăzute in documentația Specificațiile tehnice. Documentația poate fi obținută printr-o solicitare transmisă pe email sau depusă direct la registratura solicitantului. Documentația se poate obține atat de la sediul solicitantului din Municipiul Târgovişte, Bulevardul EROILOR, Nr. 26, Judet Dâmboviţa sau transmisa pe e-mail la cererea operatorilor economici.