PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A DESEURILOR

PROGRAM

DE PREVENIRE SI REDUCERE A DESEURILOR

CUPRINS

1. CADRU legislativ. DEFINITII 

2. SITUATIA actuala

2.1. Date despre societate si activitatea desfasurata

2.2. Date privind tipurile de deseuri generate

3. GESTIONAREA deseurilor generate pe amplasament

4. MASURI privind prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri generate

Elaborator: BEDA IMPEX SRL

Intocmit: Ec. Busuioc Danut Marius

1. CADRU legislativ. DEFINITII

            Operatorii ecomonici care genereaza deseuri în urma importului sau a activitatilor desfasurate, conform legislatiei actuale, au obligatia sa întocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a deseurilor generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care sa respecte un anumit design al produselor, precum si sa identifice si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor.

            Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare energetica. Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

            Principalul obiectiv în domeniul gestionarii deseurilor îl constituie reducerea la minimum a efectelor negative ale deseurilor asupra sanatatii populatiei si asupra mediului înconjurator.

            Prevenirea si reducerea consumului de resurse, aplicarea practica a ”ierarhiei deseurilor”, clasifica diferitele optiuni de gestionare a deseurilor, de la cea mai buna, la cea mai putin buna pentru mediu, astfel:            

            – prevenirea,

            – reutilizarea,

            – reciclarea,

            – recuperarea de energie si eliminarea prin incinerare sau depozitare.

            Astfel se da prioritate prevenirii generarii deseurilor, mai apoi minimizarea cantitatii de deseuri, reutilizarea deseurilor, reciclarea, recuperarea de energie si, în ultimul rând, eliminare prin incinerare sau depozitare.

            Scopul legislatiei în vigoare este prevenirea generarii deseurilor, reducerea impactului asociat al acestora, asupra mediului, dar si reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterii eficientei folosirii acestora.

            Având în vedere cele de mai sus am elaborat planul de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri generata care este întocmit ca a urmare prevederilor OUG 92/2021.

Legislatia cadru a deseurilor la nivel european si national :

*  Directiva 2008/98/CE privind gestiunea deseurilor modificata prin Directiva (UE) 2018/851

*  Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de deseuri

*  Decizia 2000/532/CE privind lista europeana a deseurilor;

*  Legislatia europeana privind operatiile de tratare a deseurilor:

*  Directiva 1999/31/CEE privind depozitarea de deseurilor;

*  Directiva 2010/75/UE privind emisiile industrial.

*  Legea nr. 92/2021 privind regimul deseurilor

*  Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

*  OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;

*  HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;

*  HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

Definitii conform OUG92/2021:

deseuri – orice substanta sau obiect pe care detinatorul le arunca sau are intentia sau obligatia sa le arunce;

deseuri periculoase – orice deseuri care prezinta una sau mai multe din proprietatile periculoase enumerate în anexa nr. 4 OUG 92/2021;

deseuri nepericuloase – deseurile care nu intra sub incidenta deseurilor periculoase detinator de deseuri – producatorul deseurilor sau persoana fizica sau juridica care se afla în posesia acestora

gestionarea deseurilor – colectarea, transportul, valorificarea (inclusiv sortarea) si eliminarea deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operatiuni si întretinerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile întreprinse în calitate de comerciant sau broker

eliminare – orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si în cazul în care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie.

reciclare – orice operatiune de valorificare prin care deseurile sunt transformate în produse, materiale sau substante pentru a-si îndeplini functia lor initiala sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetica si conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operatiunile de umplere;

reutilizare – orice operatiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deseuri sunt

utilizate din nou în acelasi scop pentru care au fost concepute.

2. SITUATIA ACTUALA

2.1. Date despre societate si activitatea desfasurata

Denumirea societatii: SC BEDA IMPEX SRL

Adresa: Bd Eroilor nr.26, Târgoviste, Dâmbovita

CUI: RO 9119863 – J15/44/1997

Tel:fax.: 0345 100051

web: www.bedaimpex.ro

e+mail: [email protected]

Domenii de activitate:

            4532 – Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

            7120 – Activitati de testari si analize tehnice

            5210 – Depozitari

            5229 – Alte activitati anexe transporturilor

            5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

            4941 – Transporturi rutiere de marfuri

            4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

            4520 – Întretinerea si repararea autovehiculelor

Activitatea desfasurata la la sediul social: Bd Eroilor nr.26, Târgoviste, Dâmbovita

            4520 – Întretinerea si repararea autovehiculelor

            4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

Activitatea desfasurata la punctul de lucru: sos. Gaesti complex Big, Târgoviste, Dâmbovita

            4532 – Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

Activitatea desfasurata la punctul de lucru: str. Cetatea Alba centuta Halta-Teis, Târgoviste, Dâmbovita

      4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule        

            5210 – Depozitari

            4520 – Întretinerea si repararea autovehiculelor (repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor si a camerelor de aer)

2.2. Date despre tipurile de deseuri generate

            Deseurile ce pot fi generate pe amplasament, specifice activitatii sunt:

Ulei uzat 13 02 08*
Filtre uzate 16 01 07*
Filtre aer 15 02 03*
Filtre motorina 15 02 02*
Mater.contaminate 15 02 02*
Antigel 16 01 14*
Lichid de frana 16 01 13*
Sticla 16 01 20
Mater. feroase 16 01 17
Acumulatori 16 06 01*
Papetarie 20 01 01
Plastic dezm. 16 01 19
Anvelope 16 01 03
Deseu menajer (mc) 20 03 01
Ambalaj plastic 15 01 02
Ambalaj carton 15 01 01
Ambalaj paleti 15 01 03

3. GESTIONAREA deseurilor generate

            Deseurile rezultate din activitate sunt colectate separat, pe fiecare tip de deseu, acested sunt depozitate astfel încât sa nu afecteze mediul înconjurator, în recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului de deseu.

            Deseurile periculoase se stocheaza în recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, închise etans.

            Locul de depozitare a deseurilor reciclabile/valorificabile este închis, pe platforma betonata, prevazut

cu acoperis si ferit de intemperii.

            Gestionarea lor se face conform legislatiei si evidenta acestora se raporteaza pe suport de hârtie si electronic câtre ANP D-ta/platformele online specifice.

            Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune în pericol sanatatea umana si ar dauna mediului

înconjurator (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de incediu pentru vecinatati).

            Transportul deseurilor se realizeazs numai de catre operatori economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei în vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare.

            Sunt încheiate contracte cu operatori economici în vederea valorificarii/eliminarii deseurilor. Acestia detin autorizatie în vigoare pentru activitatile prestate conform contractelor.

            Se vor completa în totalitate ( cantitate, categorie deseuri, persoana responsabila) formularele de încarcare-descarcare deseuri nepericuloase sau formularele de expeditie/transport deseuri periculoase pentru asigurarea trasabilitatii deseurilor generate.

4. MASURI

privind prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri generate

            Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor:

                        – prevenire/reducere

                        – reutilizare

                        – reciclare

                        – valorificare energetica

                        – eliminare/depozitare

            Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica. Astfel, colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora contribuie la reducerea cantitatii de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.

            PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

            Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

            Pentru reducerea cantitatilor de deseuri se propun si se vor aplica unele din urmatoarele masuri:

1. Optimizarea proceselor în activitate pentru evitarea generarii de cantitati de deseuri

2. Aprovizionarea cu produse conform solicitarilor clientilor de la producatori/furnizori agreati in vederea reducerii la minim a numarului de produse neconforme aprovizionate si stocuri inutile

3. Monitorizarea cantitatilor de deseuri rezultate din aprovizionarea cu produse neconforme (cu defecte de la

producator)

4. Instruirea personalului cu privire la consumul rational de resurse (apa, energie electrica,gaz)

5. Încurajarea reutilizarii si/sau a repararii echipamentelor defecte sau a componentelor acestora pentru reducerea deseurilor DEEE

6. Instruirea personalului pentru segregarea deseurilor generate din activitate.

7. Instruirea personalului pentru utilizarea retelei interne de stocare date pe suport electronic pentru reducerea consumului de hartie rezultat din activitatile administrative / printari

1. Gestionarea eficienta a hartiei/cartonului:

 •  Evitarea generarii deseurilor si reducerea folosirii hartiei:
 •  Printare doar daca este absolut necesar;
 •  Print fata – verso;
 •  Micsorare fonturi, rezultand astfel mai putine pagini printate;
 •  Reutilizarea hârtiei ca si ciorne.
 •  Amplasarea optima in birouri si ultilizarea recipientilor pentru colectare selectiva a hartiei/maculaturii.
 •  Informarea angajatilor in legatura cu tipurile de hartie/carton care se pot recicla.
 •  Reutilizarea cutiilor de carton in care este ambalata hartia utilizata pentru realizarea documentelor.
 •  Predarea selectiva a deseurilor de hartie si carton catre agenti economici autorizati in domeniul reciclarii.

2. Gestionarea eficienta a ambalajelor din materiale plastice/hartie/carton/metal/lemn:

 •  Micsorarea cantitatii de deseuri de materiale plastice prin scaderea numarului de pahare de unica folosinta de la dozatoarele de apa. Angajatii sunt incurajati sa foloseasca pahare din sticla/ cani din ceramica.
 •  Amplasarea optima si ultilizarea recipientilor pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje generate pe amplasament.
 •  Reutilizarea pungilor de plastic sau utilizarea sacoselor realizate din materiale textile.
 •  Achizitionarea de produse neambalate sau produse fara ambalaje excesive.
 •  Reutilizarea ambalajelor de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor comercializate si ramase pe amplasament in urma dezambalarii.
 •  Încurajarea achizitiei unor tipuri de produse cu ambalaje pentru care exista tehnologii de reciclare/valorificare.

3. Reducerea cantitatiilor de ambalaje contaminate:

 •  Achizitionarea produselor lichide in recipienti de volum mare pentru evitarea producerii de deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase.
 •  Prospectarea pietii in vederea identificarii produselor eco de curatenie sau cele folosite in procesele tehnologice.
 • Respectarea procedurilor de lucru in vederea evitarii deteriorarii ambalajelor produselor periculoase.
 •  Elaborarea listei ce cuprinde deseurile periculoase/nepericuloase;
 •  Evaluarea riscurilor privind gestiunea deseurilor periculoase.

4. Imbunatatirea controlului inventarului:

 • Mentinerea unei evidente clare cu privire la termenele de valabilitate pe fiecare categorie de produse in parte.
 • Achizitionarea de substante chimice periculoase numai la comanda si in cantitati minime pentru a evita formarea de stocuri si expirarea acestora.
 • Distribuirea de substante chimice cu termen de garantie limitat de folosire din stocul deja existent, mai vechi, inaintea distribuirii stocului cel nou.
 • Restrictii la cumparare a unor produse ce sunt supraambalate.
 • Alegerea furnizorilor care comercializeaza produse “verzi”, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic.

5. Gestionarea eficienta a deseurilor de echipamente electrice si electronice, tuburi fluorescente, baterii/acumulatori:

 •  Prelungirea duratei de viata a echipamentelor electrice si electronice;
 •  Încurajarea reutilizarii si/sau a repararii produselor defecte sau a componentelor acestora;
 •  Utilizarea economica a iluminatului artificial;
 •  Predarea echipamentelor electrice si electronice casate catre agenti economici autorizati în domeniul reciclarii;
 •  Înlocuirea tuburilor fluorescente cu corpuri de iluminat pe baza de leduri cu durata mare de viata;
 • Utilizarea acumulatorilor reîncarcabili în locul bateriilor.

6. Instruirea angajatilor cu privire la:

 •  Importanta prevenirii generarii deseurilor si obligatia reutilizarii produselor si a colectarii selective a deseurilor;
 •  Constientizarea si sporirea atentiei în ceea ce priveste colationarea documentelor înainte de tiparire în scopul reducerii numarului de printuri gresite;
 •  Utilizarea bazei de date si a altor materiale în format electronic, precum si a corespondentei electronice (facturi, adrese, contracte, lucrari) si salvarea acestora în format electronic